فال حافظ

فال حافظ

بيا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
ثواب روزه و حج قبول آن کس برد
مقام اصلي ما گوشه خرابات است
بهاي باده چون لعل چيست جوهر عقل
نماز در خم آن ابروان محرابي
فغان که نرگس جماش شيخ شهر امروز
به روي يار نظر کن ز ديده منت دار
حديث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
هلال عيد به دور قدح اشارت کرد
که خاک ميکده عشق را زيارت کرد
خداش خير دهاد آن که اين عمارت کرد
بيا که سود کسي برد کاين تجارت کرد
کسي کند که به خون جگر طهارت کرد
نظر به دردکشان از سر حقارت کرد
که کار ديده نظر از سر بصارت کرد
اگر چه صنعت بسيار در عبارت کرد

تعبیر فال : کسی به هدف می رسد که عاشق بوده و به هدف ایمان داشته باشد. در راه رسیدن به مقصود عاقلانه بیندیش و ریاکاری را رها کن و از فریب دادن مردم دست بردار. در کارها، خداوند را مخلصانه در نظر داشته باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای asangol.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:asangol.ir